Osvinčeni bencin še vedno pobira davek

Osvinčeni bencin

Ali ste se že kdaj vprašali, čemu oznaka »neosvinčeni bencin«? Poimenovanje implicira, da obstaja tudi druga vrsta, torej bencin z dodatkom svinca oziroma t. i. tetraetil svinca. Prodaja tovrstnega bencina je sicer danes v številnih državah prepovedana, vendar je bil bencin z dodatkom svinca v nedavni preteklosti splošno razširjen. V Združenih državah Amerike se je na primer prodajal vse do leta 1996. Študija (https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2118631119), ki je bila na začetku marca objavljena v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, osvetljuje eno od dolgoročnih posledic izpostavljenosti osvinčenemu bencinu v zgodnjem otroštvu oziroma med odraščanjem. Kot so ugotovili raziskovalci, je izpostavljenost tetraetil svincu vplivala na vse prej kot zanemarljivo znižanje povprečnega inteligenčnega količnika več generacij Američanov.

Negativne posledice občuti približno polovica danes živečih Američanov

Raziskovalci, ki so se podpisali pod študijo, so bili popolnoma šokirani, ko so ugotovili, kolikšen davek je terjala vsesplošna uporaba osvinčenega bencina. Negativen vpliv na inteligenčni količnik naj bi bil opazen pri približno polovici oziroma 170 milijonih danes živečih Američanov. V seštevku se je njihov inteligenčni količnik zaradi izpostavljenosti bencinu z dodatkom tetraetil svinca znižal za kar 824 milijonov pik. Največjo škodo so utrpele osebe, rojene v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, saj je bila uporaba osvinčenega bencina takrat na vrhuncu. Raziskovalci so izračunali, da se je tej generaciji zaradi svinca inteligenčni količnik v povprečju znižal za približno 6–7 pik.

Nevrološke težave, okvare ledvic, spontani splavi in srčno-žilna obolenja

Negativni učinki svinca so praviloma trajni in nepopravljivi. Zajemajo najrazličnejše negativne posledice. Tako lahko izpostavljenost svincu med drugim vpliva na nepravilen razvoj možganov in živčnega sistema pri otrocih ter na povečanje tveganja za poškodbe ledvic in težave s srčno-žilnim sistemom pri odraslih. Zaznana je bila tudi povečana nevarnost za spontani splav in za mrtvorojenost. Raziskovalci pa so poleg tega odkrili tudi povezavo med izpostavljenostjo svincu ter povečano verjetnostjo za agresivnost in kriminalna dejanja. In še zanimivost: nekateri zgodovinarji menijo, da je bila prav zastrupitev s svincem eden od pomembnih dejavnikov, ki so privedli do propada rimskega imperija.

Osvinčeni bencin se je v ZDA uporabljal več kot 70 let

Razlog za izjemno visoke ravni svinca v krvi določenih generacij, ki so še posebej izrazite pri Američanih, se zdi precej očiten. Uporaba osvinčenega bencina, katerega nevarnost je bila prepoznana že precej zgodaj, je terjala svoj davek, ki ga številni ljudje po vsem svetu plačujejo še danes, in to z obrestmi. Osvinčeni bencin se je na trgu prvič pojavil leta 1923. Ljudje, ki so poskrbeli za popularizacijo tovrstnega bencina, so se sicer dobro zavedali tveganj, povezanih s tetraetil svincem. Da gre za vse prej kot nedolžno snov, pa je postalo precej hitro jasno tudi splošni populaciji. Med drugim tudi zato, ker si je bilo težko zatiskati oči pred vplivi svinca na osebe, zaposlene v tovarnah, kjer so proizvajali osvinčeni bencin. Pri teh ljudeh so se namreč pogosto pojavljale zelo hude nevrološke težave. Toda kljub temu se je verjelo, da je večina vendarle relativno varna. Tako se je osvinčeni bencin v Združenih državah Amerike uporabljal več kot 70 let.

Možna tudi posredna zastrupitev prek »pitne« vode

Svinec je prek izpustov vozil, katerih rezervoar je bil napolnjen z osvinčenim bencinom, dosegel krvni obtok številnih ljudi, pri čemer je šlo pogosto za zaskrbljujoče visoke vrednosti. Poleg tega pa je uporaba osvinčenega bencina prispevala tudi k vse bolj onesnaženim vodam. Naš organizem lahko sicer blokira pot številnih strupenih snovi, ki poskušajo prek krvnega obtoka doseči možgane, vendar to žal ne velja za delce svinca.

Osvinčeni bencin še vedno pobira davek
Pomakni se na vrh